1988

Manželé Pavel a Marie Medřičtí založili firmu M- plastik – zpracování termoplastů. Od počátku byly také obě děti Pavel jr. a Jana součástí rodinného podniku a spolupodílely se tak na chodu firmy. Po počátečních potížích s úřady a institucemi získal Pavel Medřický senior potřebná povolení a zahájil výrobu s jedním strojem umístěným v garáži rodinného domu.

1989

P. Medřický zakoupil další stroj, aby tak vyhověl požadavkům nových zákazníků. V průběhu následujících tří let se zvýšila produkce natolik, že bylo nutné zakoupit další 3 stroje. Současně s tím vznikl problém s jejich umístěním v původní provozovně a také kapacita přívodu el. energie byla na hranici provozu schopnosti. Z tohoto důvodu se Medřičtí rozhodli firmu přestěhovat do budov rodinného statku v obci Sulice, kde firma sídlí dodnes. Technický stav budov sice nebyl vyhovující, nicméně výroba byla zahájena, a s ní i rekonstrukční stavební práce na objektu.

1999

Se vzrůstajícím počtem zakázek, a nutností zajistit dostatek prostor pro uskladnění forem, materiálu a výlisků, bylo rozhodnuto o výstavbě nové budovy. Tato byla o rok později uvedena do provozu.

2006

Pavel jr. a Jana založili firmu M-plastik spol. s r.o. a převzali tak veškerou výrobu původní firmy M- plastik. Manželé Medřičtí odcházejí v tomto roce do důchodu. Nová firma M- plastik spol. s r.o. zůstává však i nadále výhradně ve vlastnictví rodiny Medřických.

2008

Kompletní modernizace výroby, původní technologie nahrazena novými vstřikolisy.

2017

Rozšíření výrobních kapacit, zahájení dvousměnného provozu.

2021

Postupný přechod na energeticky úspornější a technologicky přesnější stroje,celková obměna strojní periferie.